Dokumenty msurgiel 2022-05-19
DOKUMENTY
Materiały do pobrania i informacje publiczne
Forma prawna

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” jest fundacją powołaną przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych.

Osobowość prawna

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” posiada osobowość prawną. Uzyskała ją z dniem 23.07.2021 r., tj. z chwilą wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność gospodarcza

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” może prowadzić działalność gospodarczą, jednak na ten moment takiej działalności nie prowadzi.

NIP: 9592044443
REGON: 38951475000000

Sprawozdania z działalności Fundacji