Dokumenty Magda Rybak 2022-05-19
DOKUMENTY
Materiały do pobrania i informacje publiczne
Forma prawna

„Kaganek” Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. jest fundacją powołaną przez Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. (dawniej Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek”).

Osobowość prawna

„Kaganek” Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A.(dawniej: Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek”) posiada osobowość prawną. Uzyskała ją z dniem 23.07.2021 r., tj. z chwilą wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność gospodarcza

„Kaganek” Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. może prowadzić działalność gospodarczą, jednak na ten moment takiej działalności nie prowadzi.

NIP: 9592044443
REGON: 38951475000000

Dokumenty:

Sprawozdania z działalności Fundacji