I edycja Szkoleń Fundraisingowych „Spąg” Magda Rybak 2022-05-18

I edycja Szkoleń Fundraisingowych „Spąg”

I edycja Szkoleń Fundraisingowych „Spąg” za nami. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności na temat „zawodowego żebractwa”, czyli zbierania pieniędzy na działania dobroczynne od Darczyńców indywidualnych i biznesowych. Fundraising to obszar interdyscyplinarny, dlatego na szkoleniu poruszymy również tematy powiązane z fundraisingiem takie jak misja i wizja organizacji, promocja działań, komunikacja, sponsoring, 1% czy negocjacje. Zależy nam na upowszechnieniu wiedzy o fundraisingu, a także pokazaniu jak ważny jest ten obszar – kluczowy dla uzyskania niezależności finansowej organizacji.

W I edycji szkolenia wzięli udział pracownicy z Akademia Innowacji Społecznych, Manufaktury Pietraszki ZAZ oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.