Nabór wniosków do programu dotacyjnego SZYCHTA Małgorzata Gawęcka 2022-11-07

Nabór wniosków do programu dotacyjnego SZYCHTA

Zapraszamy do zgłaszania wniosków w ramach Programu Wsparcia – „Szychta”.
Pomysł na dofinansowanie może zgłosić każdy, kto chce dokonać pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej.
Ważne, aby zrobił to przy pomocy instytucji lub organizacji niekomercyjnej i mającej zdolność prawną, posiadającej siedzibę w województwie świętokrzyskim i działającej na jej terenie.
Dofinansowanie można uzyskać na działania w ramach następujących obszarów:
  • rozwój społeczności lokalnych
  • rozpowszechnianie kultury i tradycji ludowej regionu świętokrzyskiego
  • bezpieczeństwo
  • aktywizacja i integracja seniorów
Maksymalna kwota dofinansowania to 7 000 zł.
Regulamin i wniosek o udzielenie wsparcia:
Wnioski przyjmujemy do 25 XI 2022 r. drogą poczty tradycyjnej lub osobiście do biurze fundacji przy ul. Sandomierskiej 105 w Kielcach.