O fundacji Magda Rybak 2022-05-17
O FUNDACJI
Poznajmy się bliżej!
Praca, pasja, pomoc

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” została powołana przez Spółkę w lipcu 2021 r. Ma ona podkreślać związek z naszą działalnością, historią i wartościami. Powołanie fundacji rozpoczęło nowy, bardzo ważny etap w życiu firmy. Poza naszą podstawową działalnością, będziemy teraz w sposób regularny angażować się w działalność charytatywną i edukacyjną.

Fundacja powstała, aby pomagać w obszarach, które są dla nas ważne. Tworzymy wspólnotę osób pracujących na rzecz rozwoju naszego regionu i robimy to z pasją. Chcemy jednak robić coś więcej, znacznie więcej. Dzięki naszej pracy i wspólnemu zaangażowaniu możemy wspierać nasze najbliższe otoczenie. Nie trzeba być milionerem, naukowcem czy artystą, aby pomagać innym i zmieniać świat. Wystarczy mieć serce na właściwym miejscu. Pomagać może każdy z nas i firma jako całość.

Trzeba wiedzieć, że czas, pieniądze i wiedza jakie przekażemy na pomoc innym, nie zwrócą się w takiej postaci, w jakiej do tej pory otrzymywaliśmy zwrot z naszych inwestycji. Jednak zobaczymy je w konkretnej zmianie życia innych ludzi na lepsze, w uśmiechu dziecka, rozwiązaniu problemu, który dla innych był sytuacją bez wyjścia czy usłyszanym słowie „dziękuję”. To inwestycja w dobro, a ona ma najlepsze oprocentowanie.

Zasady naszej działaności:
  • Wierzymy, że każdy zasługuje na szansę, dlatego chcemy wyciągać pomocną dłoń.
  • Wierzymy, że w każdym drzemie potencjał, dlatego chcemy stworzyć warunki do jego rozwoju.
  • Uważamy, że aktywizacja, pobudzenie do działania i rozwoju może być impulsem do przełomu. Z tego względu poza mądrą pomocą materialną, staramy się również wyposażać innych w kompetencje pozwalające rozwijać się samodzielnie.
  • Kluczowe jest dla nas odkrywanie pokładów dobra w naszym najbliższym otoczeniu, wśród pracowników, lokalnych społeczności czy innych osób, które wspieramy. Wiemy, że pomagając jednej osobie rozpoczynamy nową historię pomnażania dobra. Dzięki temu stajemy się przekaźnikiem pozytywnych wartości.
  • Wiemy, że pomoc szyta na miarę daje najlepsze efekty, dlatego cenimy elastyczność i możliwość dostosowania pomocy do potrzebującego.
  • Bardzo ważna jest dla nas wspólnota, budowanie więzi i przestrzeni do współpracy.
  • Ważny jest dla nas efektywny altruizm – czynienie jak najwięcej dobra w sposób jak najbardziej efektywny.
O FUNDACJI
Władze Fundacji
Zarząd:
Małgorzata Gawęcka

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Fundacji:
Magdalena Szczukiewicz

Przewodnicząca

Agnieszka Buras

Członek

Michał Miziołek

Członek

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę, która zaangażuje pracowników?