Program Solidarni – wsparcie dla Ukrainy Magda Rybak 2022-05-19

Program Solidarni – wsparcie dla Ukrainy

Mając na uwadze działania wojenne na terytorium Republiki Ukrainy oraz setki tysięcy niewinnych obywateli Ukrainy, którzy mierzą się z brakiem możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych, zwracamy się z wielką prośbą o udzielenie naszej Fundacji wsparcia finansowego lub rzeczowego w niesieniu pomocy poszkodowanym mieszkańcom tego kraju.

Fundacja Kaganek dostarcza pomoc rzeczową bezpośrednio na teren Ukrainy. Zdołaliśmy zorganizować sprawnie działające połączenie transportowe, dzięki któremu nasze ładunki dowozimy bezpośrednio do Lwowa. Jest to rozwiązanie, które pozwala na znacznie sprawniejsze dostawy niż dostarczanie ładunku do punktów po polskiej stronie granicy, jak dzieje się z dużą częścią pomocy. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwem naszego Fundatora tj. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o., dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi. Spółka udostępniła Fundacji samochody ciężarowe i pokrywa koszty transportu. Pracownicy fundatora – kierowcy z wieloletnim doświadczeniem – na ochotnika zgłosili się do jazdy na ryzykownej i nieprzewidywalnej trasie do Lwowa. Naszym partnerem i odbiorcą pomocy po stronie ukraińskiej jest Religijna Misja Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej. Organizacja ta od wielu lat prowadzi działalność charytatywną w oparciu o struktury Kościoła katolickiego, zna doskonale teren i lokalne warunki. Otrzymywaną od nas pomoc ekspediuje na obszary Ukrainy najbardziej dotknięte zniszczeniami wojennymi, w tym również te będące obecnie areną walk. Wysłana przez nas dotychczas pomoc trafiła m.in. na Zaporoże, Krzywego Rogu czy Irpienia. Caritas przekazuje nam dokładną informację o tym dokąd trafia każda partia pomocy.

Przedłużający się czas trwania każdego konfliktu zbrojnego, powoduje stopniowy spadek zainteresowania mediów i tym samym szeroko pojętej społeczności. Toczący się konflikt zaczyna być traktowany jako część „normalnej” rzeczywistości. Pojawiają się tendencje do myślenie, iż „zrobiliśmy już dla jego ofiar wszystko co było możliwe” i pozostaje jedynie czekać na jego zakończenie. Postawa ta oczywiście jest korzystna dla planów strony-agresora, który działania może prowadzić w sposób tym bardziej swobodny, im bardziej wzrasta obojętność tej społeczności. A cierpią jak zwykle najsłabsi uczestnicy konfliktu – zwykli ludzie którym przemocą odebrano prawo do normalnego, godnego życia. Jest to moment, w którym ciężar organizacji i dostarczania pomocy powinny przejmować na siebie wyspecjalizowane instytucje, aby zachować ciągłość.

W Fundacji Kaganek jesteśmy świadomi tego problemu. Ze swojej strony zamierzamy zrobić wszystko aby nie „przyzwyczaić się do wojny”. Mamy wypracowane kanały komunikacji, mamy możliwości techniczne i zaangażowanych ludzi. Jedyne czego jeszcze potrzebujemy to więcej ładunku do przewiezienia.

Realizacja pomocy humanitarnej w kilku krokach:

Organizujemy najpotrzebniejsze towary w Polsce. Towary muszą być transportowane na paletach. 1 TIR to 30 palet. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć nas np. 2 paletami produktów jesteśmy w stanie je zmagazynować do momentu zebrania pełnego załadunku.

Kierowcy naszej Spółki samochodami należącymi do naszej firmy transportują towar do magazynu Caritas Spes we Lwowie. Caritas Spes we Lwowie ekspediuje otrzymany towar na obszary Ukrainy najbardziej dotknięte zniszczeniami wojennymi, w tym również te będące obecnie areną walk, m.in. do Zaporoża, Żytomierza i do Krzywego Rogu. Caritas przekazuje nam dokładną informację o tym dokąd trafia każda partia pomocy.

W okresie 28.03.2022 – 09.05.2022 zorganizowaliśmy 10 transportów w których dostarczyliśmy na Ukrainę:

 • 2 880 kg cukru
 • 54 604 opakowania makaronu
 • 23 103 kg kaszy
 • 8 501 kg ryżu
 • 52 656 opakowań konserw
 • 23 103 kg kasza
 • 8501 kg ryżu
 • 52 656 opakowań konserw
 • 5 120 opakowań dżemu
 • 56 758 l wody
 • 5 440 kg mąki
 • 7 464 opakowania pasztetu
 • 14 700 opakowań dań gotowych
 • 7536,85 kg mięsa
 • 12 agregatów prądotwórczych
 • 2 wózki widłowe

Instytucje chcące włączyć się w przekazywanie towarów zapraszamy do kontaktu z Małgorzatą Gawęcka – Prezes Fundacji, tel. 504 587 592.