Program wsparcia Szychta Magda Rybak 2022-03-08

Program wsparcia Szychta

W ramach I edycji programu wsparcia Szychta wpłynęło do nas 88 wniosków o wsparcie.
Indywidualna ocena polegała na przyznaniu każdemu z projektów punktów zgodnie
z ogłoszonym regulaminem. Ustalono, że z każdego obszaru dofinansowanych będzie po 5 najwyżej
ocenionych wniosków. Łącznie wybrano do dofinansowania 20 wniosków. Z uwagi na to, że
w obszarze ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zgłoszone zostało tylko 4 wnioski, w tym 1
otrzymał 0 punktów, a w obszarze wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tylko 4
wnioski uzyskały 60% wszystkich punktów, zdecydowano, że o 3 wnioski zostanie poszerzony limit
wniosków w obszarze bezpieczeństwo. Decyzja wynika z tego, że w tym obszarze wpłynęło najwięcej
wniosków i zostały one najwyżej ocenione.
Po podsumowaniu punktacji finansowanie otrzymały następujące organizacje:

OBSZAR „OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki” na projekt „Tworzymy sieć
  puszkomatów – zachęcamy lokalne społeczności do ochrony środowiska poprzez segregację
  puszek”
 2. Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na projekt „Od najmłodszych lat z ekologią za Pan Brat”
 3. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec na warsztaty ekologiczne „Zielony Parapet”

OBSZAR „POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

 1. Ostrowieckie Stowarzyszenie „Pozytywnie Zakręceni” na projekt „Zamigaj wspólnie z nami”
 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego na projekt „Wigilia
  u Świętego Brata Alberta”
 3. Stowarzyszenie „Enter” na projekt „Świąteczne urządzanie” – pomoc dla noclegowni
  w Starachowicach
 4. Stowarzyszenie „Bezpiecznym Dom” na projekt „Magia Świątecznego Domu”

OBSZAR „ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze – projekt „Wymarzone miejsce dla dzieci
  w bibliotece w Bobrzy”
 2. Stowarzyszenie ASUMPT – projekt „Strefa Zielonej Edukacji”
 3. Spółdzielnia Socjalna Salve Regina – projekt „Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży poprzez grę
  w szachy”
 4. Fundacja Inspiracja i Rozwój – projekt „Centrum Młodzieży i Wolontariatu”
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowcu – projekt „Fabryka świątecznych przysmaków i dekoracji”

OBSZAR „BEZPIECZEŃSTWO”

 1. Ochotnicza Straż pożarna w Zaborowicach – zakup detektora wielogazowego oraz pogadanki z
  uczniami szkół podstawowych w Zaborowicach i Rogowicach
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogorii – zakup profesjonalnego zestawu elektronarzędzi
  akumulatorowych
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie – projekt „Z termowizją jest bezpieczniej”
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymałkowie – zakup rękawic bojowych i kominiarek
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie – zakup defibrylatora (AED)
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Samsonowie – zakup kamery termowizyjnej oraz detektora
  wielogazowego
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Belnie – projekt „Zakup i instalacja defibrylatora zewnętrznego AED
  oraz cykl szkoleń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Belnie oraz Młodzieżowej Drużyny
  Pożarniczej z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach – projekt „Uodparnianie strażaka na raka”