Wnioski wybrane do dofinansowania w ramach 2 edycji Programu „Szychta” Małgorzata Gawęcka 2022-12-23

Wnioski wybrane do dofinansowania w ramach 2 edycji Programu „Szychta”

W ramach ogłoszonego programu wpłynęło 78 wniosków (z czego 1 wpłynął po terminie – wnioski nie były oceniane, a 1 nie otrzymał pozytywnej oceny formalnej). Każdy członek Komisji indywidualnie ocenił 77 wniosków, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.Indywidualna ocena polegała na przyznaniu każdemu z projektów punktów zgodnie z kartą oceny stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Wsparcia „Szychta”.Po podsumowaniu indywidualnych ocen, każdy z projektów mógł łącznie otrzymać 78 pkt. Finansowanie otrzymały wnioski, które uzyskały najwięcej punktów z każdego obszaru, pod warunkiem, że nie otrzymały przynajmniej od jednego członka komisji 0 pkt w kluczowych kryteriach: zgodność działania z wybranym obszarem oraz planowany budżet i uzyskały przynajmniej 80% możliwych do zdobycia punktów. Ustalono, że z każdego obszaru dofinansowanych będzie po 5 najwyżej ocenionych wniosków. Łącznie 20 wniosków. Z uwagi na to, że w obszarze Aktywizacja i integracja seniorów tylko 3 wnioski zdobyły 80% możliwych do zdobycia punktów, w tym obszarze do dofinansowania wybrano 3 wnioski i zdecydowano, że w obszarze rozwój społeczności lokalnych zostanie zwiększony limit do 6 wniosków oraz w obszarze Bezpieczeństwo zostanie zwiększony limit do 6 wniosków w związku z tym, że w tych kategoriach wpłynęło najwięcej wniosków.Po podsumowaniu punktacji finansowanie otrzymały następujące organizacje:

Rozwój Społeczności Lokalnych

 1. Stowarzyszenie Bliżej Potrzeb (Busko-Zdrój) na projekt „300 ZIEMIA” – 76 pkt., kwota 7 000 zł.
 2. Fundacja Aktywizacji i Rozwoju na projekt „Ruch – sprawność – zdrowie” – 73 pkt., kwota 7 000 zł.
 3. Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich (Masłów Dąbrowa) na projekt „Żeglarskie spotkania pod wiatą” – 73 pkt., kwota 7 000 zł.
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie na projekt „Podróże z Gminną Biblioteką Publiczną w Łagowie” – 73 pkt., kwota 7 000 zł.
 5. Fundacja Inspiracja i Rozwój – Niekłań Wielki na projekt „Młodzież zdobywa kolejne szczyty” – 71 pkt., kwota 7 000 zł.
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy na projekt „Aktywizacja młodzieży – rozwój wartości patriotycznych” – 71 pkt., kwota 7 000 zł.

Rozpowszechnianie kultury i tradycji ludowej regionu
świętokrzyskiego

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze na projekt „Spotkanie
  z kulturą i tradycją” – 77 pkt., kwota 7 000 zł.
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie na projekt „Lasocińskie Wianki” – 74 pkt., kwota 7 000 zł.
 3. Fundacja Studio TM Kielce na projekt „Trzy kultury” – 69 pkt., kwota 7 000 zł.
 4. Kazimierski Ośrodek Kultury na projekt „Stroje ludowe, muzyka i śpiew dziedzictwem kulturowym” – 67 pkt., kwota 5 000 zł.
 5. Stowarzyszenie Pasja Vitae (Busko-Zdrój) na projekt „Chleb nasz powszedni” – – 64 pkt., kwota 7 000 zł.

Bezpieczeństwo

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie– „Zakup fantomów oraz defibrylatora treningowego AED do nauki oraz ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP Waśniów”– 75 pkt., kwota 6 600 zł.
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Malenieckiej – „Bezpieczny i widoczny ratownik – zakup 15 par rękawic specjalnych i 15 latarek”– 73 pkt., kwota 7 000 zł.
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy – „Zwiększenie zdolności ratowniczych OSP w Wolicy poprzez zakup profesjonalnego zestawu elektronarzędzi akumulatorowych” – 73 pkt., kwota 4 900 zł.
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach – „Na straży bezpieczeństwa” – 72 pkt., kwota 7 000 zł.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Moskorzewie – „Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Moskorzew poprzez zakup sprzętu do ratownictwa technicznego” – 71 pkt., kwota 6 400 zł.
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowicach– „W trosce o bezpieczeństwo – zakup Defibrylator AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach” – – 71 pkt., kwota 6 500 zł.

Aktywizacja i integracja seniorów

 1. Gmina Miedziana Góra– projekt „Senioralnie z pasją!” – 78 pkt., kwota 6 990 zł.
 2. Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy– projekt „Cztery pasje Seniorów – aktywna integracja” – 72 pkt.
 3. Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach– projekt „Zjazd Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach” – 62 pkt., kwota 7 000 zł.

Sumaryczne wsparcie w ramach Programu to: 134 390,00 zł

 

Protokół z posiedzenia komisji:

Protokół_Szychta