Nabór wniosków do programu grantowego „Szychta” – edycja III Małgorzata Gawęcka 2023-12-06

Nabór wniosków do programu grantowego „Szychta” – edycja III

  • Zapraszamy do zgłaszania wniosków w ramach Programu Wsparcia – „Szychta”.
Pomysł na dofinansowanie może zgłosić każdy, kto chce dokonać pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej.
Ważne, aby zrobił to przy pomocy instytucji lub organizacji niekomercyjnej i mającej zdolność prawną, posiadającej siedzibę w województwie świętokrzyskim i działającej na jej terenie.
Dofinansowanie można uzyskać na działania w ramach następujących obszarów:
  • rozwój społeczności lokalnych
  • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • pielęgnowanie pamięci historycznej
  • edukacja ekologiczna
Maksymalna kwota dofinansowania to 7 000 zł.
Regulamin i wniosek o udzielenie wsparcia:
Wnioski przyjmujemy do 12 I 2024 r. drogą poczty tradycyjnej lub osobiście do biurze fundacji przy ul. Sandomierskiej 105 w Kielcach.