Periodyk Szklane Domy – wydanie IV Małgorzata Gawęcka 2023-10-16

Periodyk Szklane Domy – wydanie IV

Każdemu ważnemu wydarzeniu naszego Fundatora – ŚGP Industria S.A. towarzyszy wydanie kolejnego numeru naszego periodyka ”Szklane domy”.

Tak było także tym razem. 12.10.2023 r. powołano Centralną Dolinę Wodorową im. Braci Łaszczyńskich, która powstała na podwalinach Centralnego Klastra Wodorowego, którego liderem była ŚGP Industria.

Periodyk to  platforma do wymiany myśli nad aktualnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi Polski.

W najnowszym numerze naszego periodyku dr Andrzej Rembalski wraz z Kingą Pawluszek opisują historię Braci Łaszczyńskich i  historię z Braćmi Łaszczyńskimi jako Patronami wodorowej inicjatywy ŚGP Industria. Zaprezentowano również szeroki opis współczesnych technologii reaktorów jądrowych z punktu widzenia bezpieczeństwa, pióra Weroniki Zapaśnik. Krzysztof Adamczyk w bardzo kompetentny sposób przybliża zaś perspektywy rozwoju kluczowych elementów infrastruktury naszego regionu.

Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z periodykiem: Szklane Domy wydanie 4