Powołanie Centrum na Rzecz Pokoju w Sercu Europy Małgorzata Gawęcka 2023-03-28

Powołanie Centrum na Rzecz Pokoju w Sercu Europy

W rocznicę po wybuchu wojny na terenie Ukrainy wywołanej przez Federację Rosyjską, Fundacja powołała „Centrum na Rzecz Pokoju w Sercu Europy”, które będzie długofalowo realizować działania pomocy humanitarnej, wdrażane dotychczas w ramach Programu „Solidarni”.
Założeniem Centrum jest kontynuacja działań w zakresie organizacji pomocy humanitarnej od zapoznania się z realnymi potrzebami na miejscu konfliktu, poprzez pozyskanie środków, zakup i transport pomocy rzeczowej, po przekazanie najbardziej potrzebującym tego osobom.
Dla Fundacji jest oczywistym zagadnienie potrzeby wsparcia na terenach objętych pełnoskalową wojną. Pamięć o jej niewinnych uczestnikach i niezbędne wsparcie w długiej perspektywie stanowi świadectwo, że nie pozostali w tym konflikcie sami.
Kontynuujemy dedykowane działania na rzecz pokoju. Pamiętając i stale wspierając naszych sąsiadów, realnie przyczyniamy się do pokoju, nie pozostawiając go w sferze idei. Pokój u naszych sąsiadów wiąże się z szeroko pojętym ładem dla wszystkich dalszych i bliższych jego uczestników.