Trzeci numer periodyku „Szklane Domy” Małgorzata Gawęcka 2023-03-28

Trzeci numer periodyku „Szklane Domy”

W ramach programu „Zasoby przyszłości” Fundacja publikuje periodyk „Szklane Domy”. Program polega na tworzeniu platformy do wymiany myśli nad aktualnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. Periodyk został wydany również przy okazji trzeciego już spotkania Centralnego Klastra Wodorowego organizowanego przez ŚGP Industria S.A.

W aktualnym wydaniu, możecie przeczytać artykuł Marka Budzisza – eksperta do spraw Rosji i postsowieckiego Wschodu, autora książek historycznych i publicystycznych, w którym analizuje występujące na Ukrainie zmiany gospodarcze. W drugim artykule, Łukasz Antas zgłębia okazje jakie stwarza rozwój modułowych elektrowni jądrowych (SMR). W ostatnim artykule Krzysztofa Adamczyka opisujemy jakie szanse stwarza realizowana obecnie nowa architektura transportu kolejowego i kołowego dla obszaru Kielecczyzny.

Na końcu wydania podsumowujemy rok działań fundacji!

Zapraszamy do lektury.

 

Aktualne wydanie „Szklanych Domów”: Szklane Domy nr 3

Drugi numer „Szklanych Domów” wydany w lipcu 2022 roku: Szklane Domy nr 2

Pierwszy numer „Szklanych Domów” wydany w listopadzie 2021 roku: Szklane Domy nr 1