WYNIKI III EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO „SZYCHTA” Małgorzata Gawęcka 2024-03-14

WYNIKI III EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO „SZYCHTA”

Miło nam poinformować o wynikach III edycji programu grantowego SZYCHTA. W tym roku wybraliśmy 20 projektów w 3 kategoriach tematycznych.
👨‍👨‍👧‍👧Kategoria: Rozwój Społeczności Lokalnych:
➡Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie
Projekt: Czytam, lubię i szanuję – z książką i biblioteką w świat wartości.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Fundacja Aktywizacji i Rozwoju
Projekt: Coś z niczego – projekt rękodzieło.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowicach
Projekt: SzkoliMY się Razem – Poprawa bezpieczeństwa i świadomości społeczności lokalnej.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu
Projekt: Kwalifikowana pierwsza pomoc wsparciem lokalnej społeczności.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Ochotnicza Straż Pożarna w Bębnowie
Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz zdolności ratowniczych.
Kwota dofinansowania: 6 800 zł
➡Świętokrzyski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach
Projekt: Wzmocnienie i zwiększenie efektywności działań poszukiwawczych na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez zwiększenie potencjału osobowego i sprzętowego.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Oddział Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Miedziana Góra
Projekt: Szachy łączą pokolenia.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymałkowie
Projekt: Ratujemy ludzkie życie – zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Koło Gospodyń Wiejskich „Kwiat Jabłoni” na Kątach
Projekt: Kosmiczne Kąty.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Stowarzyszenie Gmin „Geopark Świętokrzyski”
Projekt: Świętokrzyski Rajd Geoturystyczny
Kwota dofinansowania: 6 600 zł
➡Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
Projekt: Pomost na szerokie wody
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Stowarzyszenie Asumpt
Projekt: LCW Chęciny dla aktywizacji naszej Gminy
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
🤲Kategoria: Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
➡Opiekun
Projekt: SamopoMOCNI – grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
Projekt: Seniorze! Z nami na nowo odkryjesz swoją młodość.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych i Wykluczonych „Bezpieczna Stacja”
Projekt: Doposażenie Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4
Kwota dofinansowania: 6 216 zł
🌳Kategoria: Edukacja Ekologiczna:
➡Fundacja Inspiracja i Rozwój
Projekt: „EkoSzczyt – rozkoszuj się w zielonym środowisku.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Żłobek Samorządowy w Chęcinach
Projekt: „Eko-Żłobek” dla przyszłości. Wprowadzenie dzieci i ich rodzin w świat ekologii.
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Stowarzyszenie „Bliżej Potrzeb”
Projekt: „PomOZmy Ziemi!”
Kwota dofinansowania: 7 000 zł
➡Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce-Miasto im. Obrońców Westerplatte
Projekt: Program ekologiczny podczas XLIX Rajdu Zastępów Iskierka
Kwota dofinansowania: 6 216 zł
Kategoria: Pielęgnowanie Pamięci Historycznej – brak wybranych projektów